Zajímavosti

26. dubna 2017 Václav Hanka: Sbohem

VÁCLAV HANKA

SBOHEM

 

Sbohem buď a pamatuj!

Hleď mě v mysli zachovati,

když mě milost nesmíš dáti,

osud tomu nechce můj.

 

Sbohem buď a pamatuj!

Věčně drahá srdci mému,

myslím na tě k hoři svému,

až smrt schvátí život můj.

 

Sbohem buď a pamatuj!

Až se dosti vykvílíme

a zde všecko přetrpíme,

pak se splní účel tvůj –

sbohem buď a pamatuj!