Zajímavosti

26. dubna 2015 (na neděli) Karel Šiktanc: Heinovské noci (ukázka)

KAREL ŠIKTANC

HEINOVSKÉ NOCI (ukázka)

 

A ráz                                                                    

A dva                                                                 

A kruh se úží                                            

A škrtí tichou spící ves                            

A slepý pes se dívá do tmy   

a zakopává o řetěz

                                                                 

A ráz                                                                  

A dva                                                                 

A pažby v okně                                                 

A zotvírané almary                                            

A starý farář běží padá                                      

běží a padá u fary

                                                                 

Na kolena!                                                

A vztyk!                                                   

A klíče                                                      

A matriky                                                 

A monstranci                                           

A po zahradách táhle bečí

kamenovaní beránci                                 

                                                                 

Terezko                                                              

Anno                                                        

Pavlo Zdeňko                                           

Julie Rozo Lidmilo                                   

A v kredencích se třesou sklenky

z kterých se nikdy nepilo                                   

                                                                 

Štěpáne                                                    

Karle                                                        

Jaroslave                                                  

Vojtěchu Jene Cyrile                                

A po rukou se ze vrat koulí                      

sváteční bílé košile                                   

                                                                 

A slepice                                                  

A husy                                                     

Letí                                                           

a nedoletí na větev

A rybízová šťáva v plínkách                    

čisťounká jako lidská krev                       

                                                                 

Je červen                                                  

Hvězdy

Málo hodin                                               

A nekouří se z komínů                             

 

A na náves se skutálely

dva plné sudy benzínu

 

Sklep plný mužů

Sotva dýchá

A drolí bláto z nohavic

A ve škole se s rancem hrůzy

nevejdou ženy do lavic

 

A děti

klečí na stupínku

A neví proč

A neví zač

A prvně vidí hořet knihy

A prvně slyší kachní pláč

 

Králičí

smutné oči

V autech

A husí křídla zlomená

A dlouhý průvod krav a ovcí

Krvácející vemena

 

Mží

Padá rosa

na stoh peřin

a gramofonům na kliku

A na návsi se měsíc houpá

na polituře šatníků

 

Nasedat!

Bože

Sbohem školo

Hřbitove Studni Zápraží

A ženy děti lezou na vůz

A strach jim nohy podráží

                           

Pes za autem

A děti pláčou

jak pomalounku utíká

Zítra budou mít jiná jména

Joachim Inge Erika

 

Krajíček

slunce

Lustry višní

A žebřík se v nich kymácí

 

A u Horáků na zahradě

stavěli stěnu z matrací