Zajímavosti

26. března 2017 (na neděli) Miguel de Cervantes Saavedra: Zakletý kruh

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

ZAKLETÝ KRUH

 

Kdo mi vzal jmění? Který host?

zemru asi v beznaději,

A čím se množí moje bolesti?

Závistí.

Co se mi změní v utrpení?

Odloučení.

 

Pro mne není vyléčení,

naději mi zabíjí

lehkomyslnost a sní

závist a mé odloučení.

 

A co mě vždycky nejvíc ranní?

Milování.

Čím je mi ztrpčována zem?

Osudem.

A kdo má v moci, co se stane?

Nebešťané.

 

Tak má nemoc nepřestane,

zemru asi v beznaději,

když mi zlo i zkázu přejí

láska, osud, nebešťané.

 

A kdo mě teď trýzně zprostí?

Den mé smrti.

A lásky, kdy jí bude dosti,

Oh, nestálosti…!

Kdo její rány zahojí?

Bláznovstí.

 

Proto ať to každý ví:

Nelze léčit bolesti,

když jen smrt je vyléčí,

Nestálost a bláznovství.

 

přeložili Olga Franková a Jan Fischer