Zajímavosti

25. září 2017 Jan z Wojkovicz: Loreley

JAN Z WOJKOVICZ

LORELEY

 

V těch tichých vodních hlubinách,

tam dřímá zvláštní Bytí taj,

tam láká duši jako v snách

svým zpěvem krásná Loreley…

 

„Pojď ke mně, smutný básníku,

mír sladký bydlí v domě mém –

jen u mě lze žít věčně v snu,

jen já tvá pravá milá jsem!

 

Má říše a mé náručí

míň nejsou skutečné, než svět,

a kdo mě líbal, naučí

se všemu lépe rozumět!

 

Ten všechen světa shon váš, vír

rodí se s kletbou zániku –

jen v loktech mých je život-mír –

pojď do mých loktů, básníku!

 

Můj byt je hradem Věčnosti,

váš život pouhý žití zdaj –

nech všeho druhu marnosti,

pojď ke mně…“

Ó má Loreley!