Zajímavosti

25. září 2015 Josef Václav Sládek: První políbení

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK

PRVNÍ POLÍBENÍ

 

Stín modrých lesů hloubí se a hloubí,

svit hasne; perleťovém na blankytu,

hle, první hvězdu v tetelivém třpytu

jak démant v čelence, již skráň si vroubí

noc v krátkém sňatku s dnem. –

Houk doupňák v doubí

a stín se mih; – teď váhá v stromů krytu:

vzkřik tlumený a rosném na pažitu

dvé rtů se v prvním políbení snoubí.

 

Ó pouto srdcí láskou posvěcené!

Ó blaženosti, kteráž nemá slova,

an všechen život duše v duši mizí;

jak čistě nad tebou se nebe klene

a celý zemský svět je ti tak cizí!

a září jen ta hvězda démantová.