Zajímavosti

25. října 2017 Vincenc Furch: Na altáně

VINCENC FURCH

NA ALTÁNĚ

 

Na altáně stála; hvězdy

na nebi se třpytily,

jako tajemnosti plné

v chrámu lampy svítily.

 

Stála celá ozářená,

nejkrásnější země tvor;

mlžný večer – kněžské roucho,

noční brouci – hudců sbor.

 

Obětovati se jala,

srdce mé si vyhledala

a svýma je krásnýma

zapálila očima.