Zajímavosti

25. prosince 2015 Maurus Hrabanus: Christe, redemptor omnium

MAURUS HRABANUS

CHRISTE, REDEMPTOR OMNIUM

 

Kriste, Vykupiteli všech,

z Otce a s Otcem jediný,

ty sám před prvopočátkem

jsi nevýslovně zrozený.

 

Jsi světlo, záře Otce jsi,

naděje věčná všech lidí,

pohlédni, jak tě prosíme,

kdo jsme světu podrobeni.

 

Původce spásy, vzpomeň si,

že podobu našeho těla

vzals na sebe,když přečistá

Panna tebe porodila.

 

Dosvědčuje to dnešní den,

jenž v běhu roku nastává;

od trůnu Otce přicházíš,

jsi jediná spása světa.

 

Tvůrci nebe, země, moře,

co je na nich i co je v nich,

píseň chvály teď zazpívá:

tvůj příchod pro nás připravil.

 

I my, kdo jsme vykoupeni

tvou vzácnou přesvatou krví,

novou píseň ti zpíváme,

slavíme tvé narození.

 

Ježíši, tobě buď sláva,

který jsi narozen z Panny,

s Otcem i Duchem života

buď tobě chvála na věky.

 

přeložila Markéta Koronthályová