Zajímavosti

25. ledna 2016 Daria Zeroton Bartlová: Epitaf

DARIA ZEROTON BARTLOVÁ

EPITAF

 

Bosou nohou převracím mrtvé ptáče

I slzy jednou přitečou do moře

Tak proč se trápit

Život je vždy derniéra