Zajímavosti

25. května 2015 Helmut Heissenbüttel: Shortstory

HELMUT HEISSENBÜTTEL

SHORTSTORY

 

      měl něco s ní měla něco s ním

co s ní měl co s ním měla

měl taky něco s tamtím měla taky něco s tamtou

co měl taky s tamtím co měla taky s tamtou

měl něco s ní a taky s tamtím

měla něco s ním a taky s tamtou

co měla s ním a taky s tamtou

 

     měl něco sám se sebou měla něco sama se sebou

co měl sám se sebou co měla sama se sebou

 

     něco měl něco něco měla měla něco

 

     měl něco s ní a taky s tamtím a sám se sebou měla něco s ním a taky s tamtou a sama se sebou měl něco s ní a taky s tamtím a sám se sebou a dokonce s tamtou měla něco s ním a taky s tamtou a sama se sebou a dokonce s tamtím a tamten měl něco s ním a s ní a tamtou tamta měla něco s ní a s ním a tamtím měl tamten taky něco sám se sebou měla tamta taky něco sama se sebou

 

     měli s ní a s ním a tamtím měl tamten taky něco sám se sebou měla tamta taky něco sama se sebou

 

     měli všichni něco spolu a sami se sebou

 

     ale copak vlastně měli všichni spolu a taky sami se sebou

 

přeložili Josef Hiršal a Bohumila Grögerová