Zajímavosti

25. dubna 2015 Vítězslav Hájek: Bludný jezdec

VÍTĚZSLAV HÁLEK

BLUDNÝ JEZDEC

 

Pan jezdec večer zabloudil

ve velkém, velkém lese,

i potká děvče hezounké,

to jako pták se nese.

 

„Ty hezké dítě, pověz mi,

zda jedu tady k městu?“

„Ne, pane, právě naopak,

já ukáži vám cestu.“

 

On vzal ji k sobě na koně,

a jedou spolu v lese,

a jak ji drží za ruku,

ta v ruce se mu třese.

 

Ta cesta srázná, skalnatá,

on blíž ji k sobě vine,

a než ji s koně sesadil,

měl v prsou srdce jiné.

 

Od času toho noc jak noc

tam jezdec bloudí k městu:

dej bože všechněm zbloudilým,

jak jemu, najít cestu.