Zajímavosti

25.10.2014 Corrado Govoni: Inkubus

CORRADO GOVONI

INKUBUS

 

Cos na mne číhá: je to zlé a zrádné,

tvrdošíjné a nevyslovitelné;

záhadná forma do duše mi velne

a je mi v patách za noci i za dne.

 

Je to věc chtivá, smyslná a hříšná;

těm, kdo jdou za ní, jistou zkázu nese.

Věc neurčitá, unikavá, pyšná:

když po ní sáhnu rukou, rozplyne se.

 

Nadarmo hledím, němý, strnulý,

do skvostných římských inkunábulí

a hladím velíny a pergameny,

 

neboť mi bez ustání do básní,

nemilosrdně krutý, padá stín

nestoudné, vilné, zcela nahé ženy

 

přeložil Jiří Pelán