Zajímavosti

24. září 2017 (na neděli) Jiří Suchý: Vesnická romance

JIŘÍ SUCHÝ

VESNICKÁ ROMANCE

 

Když pršelo

jen se lilo

a tele do-

ma nebylo

jela Anič-

ka na kole

hledati te-

le na pole

 

Na poli te-

le nebylo

a pršelo

jen se lilo

na poli byl

jen Pepíček

on jí nabí-

dl deštníček

 

A za ruce

se držíce

došli spolu

do vesnice

slunce už za-

se svítilo

nepršelo

a nelilo

 

Andulko

mé dítě

vy se mi tu-

ze líbíte

spatřila ma-

lou rybičku

jak polyka-

la vodičku

A od té do-

by kdekdo ví

že život ne-

ní růžový

že za pecí

je tepleji

než ve švestko-

vé aleji