Zajímavosti

24. září 2015 Konstantinos Kavafis: Lhůta daná Neronovi

KONSTANTINOS KAVAFIS

LHŮTA DANÁ NERONOVI

 

Zcela klidný zůstal Nero, když vyslechl

poselství delfské věštírny:

„Nechť se bojí třiasedmdesáti roků.“

Radostí může užívat ještě dlouho,

je mlád – je mu teprve třicet.

Dost štědrou lhůtu mu dává bůh,

aby se postaral o budoucí hrozby.

 

Do Říma se teď vrací trochu unavený,

je to však únava z příjemné cesty,

její dny byly plné prožitků

v divadlech, zahradách, palaistrách…

plné večerů achájských měst…

a slasti z nahých těl…

 

Tolik Nero. Zatím v Hispánii Galba

tajně shromažďuje a cvičí své vojsko,

je stár – je mu právě třiasedmdesát let.

 

přeložili Růžena Dostálová, Vojtěch Hladký a Jiří Pelán