Zajímavosti

24. února 2015 Stanislav Dvorský: Krajina z války

STANISLAV DVORSKÝ

KRAJINA Z VÁLKY

Zbyňku Havlíčkovi

 

nehybní skrčenci hluční jak ryby

děti hrající si na dvorku

v těžkém zlaceném rámu

rozbitá krajina i s pavoukem který namáhavě dokončuje

pohyb narušený válkou

 

je tu šero jako uvnitř houslí

 

průjezd se žlutou žárovkou

kde na ostnatém drátě zbyla

po jednom z dětí ta ohořelá rukavice

 

volně rozestavené kulisy

po nichž ve tmě bloudily prsty