Zajímavosti

24. října 2015 Arie Visser: Lásko co víc být může

ARIE VISSER

LÁSKO CO VÍC BÝT MŮŽE

 

lásko lásko co víc být může

vědění víru nepřekročí

ležím vedle tebe co zmůžeš

tolik jsem toho ztratil z očí

 

každý si staré rány líže

pro něž tělo tak často krvácí

lásko lásko co víc být může

bolest zhojí se nadějí

 

láska je to nejcennější to vím

nejsi tu to však nepomůže

když toto čteš tak u tebe stojím

lásko lásko co víc být může

 

přeložila Veronika Havlíková