Zajímavosti

24. listopadu 2017 Josef Svatopluk Machar: Když nejhloub cítím…

JOSEF SVATOPLUK MACHAR

KDYŽ NEJHLOUB CÍTÍM…

 

Když nejhloub cítím, kterak mám tě rád,

tu nejbolestněji líto bývá mi tě…

Čas jednou přijde k tobě požádat

o spropitné, jež patří mu, mé dítě.

 

Za vše, co přines: zapomenutí,

tmu v očích, chvilky bojácného blaha,

své spropitné si drsně vynutí –

je mi tě líto… líto mi tě, drahá…