Zajímavosti

24. listopadu 2016 Carmina priapea (ukázky)

ANONYM

CARMINA PRIAPEA (ukázky)

 

8.

„Jděte odtud jen dále, matrony cudné!

Hanba je, abyste četly necudná slova.“ –

Zrovna o ně však stojí, přímo sem jdouce,

patrně chápou jich smysl matrony cudné.

Také mé objemné mužství vídají rády.

 

9.

Ptáš se, proč plodivý úd můj je nekryt šatem a nahý,

Ptej se, proč odznaky svoje neskrývá nižádný bůh.

Světa pán Jupiter blesk má a zjevně v ruce jej drží,

trojzub svůj ukrytý nemá Neptun, bůh moří a řek,

Mars též neskrývá meč, jenž odznakem jeho je moci,

ani Minerva oštěp nehalí v řasnatý šat.

 

22.

Spáchá-li někdo zde krádež, ať žena, ať muž nebo chlapec,

ona ať nastaví lůno, onen pak ústa, ten řiť.

 

35.

Poprvé, zloději, budeš pederastován,

podruhé chycen jsa smíříš ústy mé kopí.

Pakli se o třetí krádež pokusíš někdy,

abys trest vytrpěl potom tento i onen,

ústa a zadnici svoji pro můj rýč skytneš.

 

přeložil I. Převor