Zajímavosti

24. ledna 2017 Karel Hynek Mácha: Trosky

KAREL HYNEK MÁCHA

TROSKY

 

Spěchají mraky, zní jezera šum,

bez hnutí trosky ční k nebesům.

Zmizely mraky, vše světlo je zas,

stkví stříbrně vlna se, tichounký jas;

tu od trosek pustých a strmících skal

pln spěchu se kamínek na cestu dal,

je lehký, však řítí se níž teď a níž,

co pád jeho dává mu sílu a tíž,

a chřestí a rachotí k propasti štván,

až stopí se v blyštivý jezera stán;

vzdechly si vody, chví vlnek se šum,

bez hnutí trosky ční k nebesům.

 

přeložil Pavel Eisner