Zajímavosti

24. května 2016 Egon Bondy: Dagmara a Bondy

EGON BONDY

DAGMARA A BONDY

 

Dagmara nemá ráda Bondyho spisy

Neboť Bondy píše o Dagmaře

 

Ale v literárním kroužku se přeřekne:

Bondy – praví – je náš nejlepší básník