Zajímavosti

24. července 2015 Walt Whitman: Teď plný života

WALT WHITMAN

TEĎ PLNÝ ŽIVOTA

 

Teď plný života, hmotný a viditelný,

Ve svých čtyřiceti letech a v třiaosmdesátém roce těchto Států,

Tomu, kdo bude žít o století nebo o jakýkoli počet století později,

Tobě, ještě nenarozenému, tyto zpěvy, jež tě hledají.

 

Až toto budeš číst, já, kdysi viditelný, budu neviditelný,

Kdežto ty, hmotný a viditelný, vnímající mé básně a hledající mě,

Budeš si představovat, jak bys byl šťasten, kdybych mohl být u tebe a stát se

tvým kamarádem,

A tak ať je to tak, jako bych byl s tebou. (Nebuď si tak jist, že teď nejsem

s tebou.)

 

přeložili Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek