Zajímavosti

24.9.2014: Christian Morgenstern: Šibeničníkova píseň na Žofii, katovu dívku

CHRISTIAN MORGENSTERN

ŠIBENIČNÍKOVA PÍSEŇ NA ŽOFII, KATOVU DÍVKU

 

Žofie, jíž katův chléb,

pojď, polib mou dutou leb!

Má ústa – fuj,

černavá sluj –

ty však jsi spanilý zjev!

 

Žofie, jíš katův chléb,

pojď, pohlaď mou dutou leb!

Z hlavy mi čas

ukradl vlas –

ty však jsi spanilý zjev!

 

Žofie, jíš katův chléb,

pojď, pohleď v mou dutou leb!

Mé oči – žal

orel z nich žral – ty

však jsi spanilý zjev!

 

přeložil Josef Hiršal