Zajímavosti

24.4.2014 Leopold Staff: Mít rád i ztrácet…

LEOPOLD STAFF

MÍT RÁD I ZTRÁCET…

 

Mít rád i ztrácet, toužiti i plakat,

bolestí padat, znovu klenout most,

vyhánět smutek i ho k sobě lákat,

hle, to je život: nic a přece dost…

 

Za jedním skvostem bloudit po strnisku

a hledat perlu, čelit náhodě,

jen aby po nás zůstaly tu v písku

vyryté stopy, kruhy na vodě.

 

přeložil Jan Pilař