Zajímavosti

23. září 2017 Aleš Kovanda: Statuofilie

ALEŠ KOVANDA

STATUOFILIE

 

Statuofil časně zrána

líbá sochu partyzána.

K večeru zas ve křoví,

přitulí se k Němcový.

Nejvíc ovšem ocení

Pokorného sbratření.