Zajímavosti

23. května 2017 Kamil Bednář: První milostná píseň

KAMIL BEDNÁŘ

PRVNÍ MILOSTNÁ PÍSEŇ

 

Té věčné pouti v bludném kruhu,

hle beznadějně věrnou duhu!

Nemilovat a milovat

je v nehostinném ledu stát.

 

Slyšet tvůj hlas, ó, věčně, stále,

voněti k růži opadalé,

být šťasten a být nešťasten

jak v příběhu tvém ten a ten.

 

Nikdy již chvíli, jako byla!

Je možné? smrt mne políbila.

Ó, žíti dál a nezoufat,

utopen ke dnu dopadat.

 

Jen v srdci s hladem chodit polem,

spáleným, pustým, chladným polem,

pak slyšet růži uvadat,

na zlatonosném písku spát…