Zajímavosti

23. května 2015 Giordano Bruno: Sonet k chvále osla

GIORDANO BRUNO

SONET K CHVÁLE OSLA

 

Ó svaté oslovství, ctná neznalosti,

pokoro zbožná, chudobo ty ducha –

vtip jalový, um chabý, píle hluchá

je před tvou slávou, koruno všech ctností!

 

Ne, nedojde pot pracné zvídavosti,

svobodných sedmi uměn toužná tucha,

ni důvtip věd, ni rozjímavost suchá

v chrám, který Ty si stavíš na výsosti!

 

Pachtivci – k čemu, nač ta všechna dřina?

Chtít přírodu znát, zákony, k nimž tíhne,

zda hvězdy jsou jen moře, oheň, hlína?

Pryč! Tomu svaté oslovství se vyhne!

Pokorně kleče, ruce k nebi spíná

a v bázni Boží odevzdaně jihne.

 

Důkladněj nepostihne

nic člověka než věčný mír a sláva,

jež s kadidlem mu Bůh po funuse dává!

 

přeložil Jaroslav Pokorný