Zajímavosti

23. dubna 2017 (na neděli): Božena Němcová: Ženám českým

BOŽENA NĚMCOVÁ

ŽENÁM ČESKÝM

 

Ženy české, matky české! –

Slib si dejme a v něm stůjme:

Pro blaho své drahé vlasti

všechny síly obětujme!

Nejen muž buď hrdý na to,

že dá všecko pro svou vlast.

Vzhůru ženy! my též chceme

Na oltář svou obět klást.

 

Muž, och, ten má meč svůj ostrý,

rámě sílu – muž má všecko,

ale outlá, slabá žena

jen své srdce a – své děcko.

Dítě! – toto jméno sladké,

ženě nebem daný dar,

matky! nejdražší co máme,

dejme vlasti v její zdar.

 

První slovem lichotivým,

prvním sladkým celováním

český zvuk jim v duši vlejme

s vřelým vlasti milováním.

Jmenujme jim slavné otce,

vylitou pro právo krev,

řekněte jim, jak se znovu

hrdě zvedá český lev.

 

Ať z nich zrostou reci statní,

jako lípy, jako doubce:

ať z nich máme Břetislavy,

práva hájce, zloby zhoubce.

Ženy české, matky české!

Jediná nám budiž slast,

vychovati naše děti

pro tu slavnou, drahou vlast.