Zajímavosti

23. dubna 2016 Jiří Kolář: Starý pán a jeho pes

JIŘÍ KOLÁŘ

STARÝ PES A JEHO PÁN

 

Pes, věrně sloužící po celý život,

obtížený věkem a zchoulostivělý,

a tupými a vylámanými tesáky,

neuhonil ani zajíce.

A když ho náhodou uchvátil,

ušák se mu snadno vytrhl.

A tak byl všude jenom pro smích.

To nebylo myslivci vhod a začal ho bít,

jako by mu nebýval nikdy k užitku.

Pes rány snášel, ale jednou mu řekl.

– Jsem starý a nemohoucí, vím,

zuby mám vyžrané nebo vypadané,

ale zamlada jsem býval statný,

na lovu a na honech užitečný,

žes mou udatnost mnohokrát chválil,

a nyní, sešlého, dovedeš jen hanit.

Prosím tě, buď tak dobrý a vzpomeň

na dávnou službu a činy,

udělám všechno, abys mou sešlost

nebral nyní jen ve zlém.

 

Netup starého za mladou věrnost.

Jak ti kdo měřil, tak i odměřuj.