Zajímavosti

23. června 2016 Hans Arp: Opus nula

HANS ARP

OPUS NULA

 

Já jsem ten velký Derdiedas

jsem rigorózní regiment

jsem ozónová lodyha

jsem anonymních půl procent

 

Jsem Titl. P.T. jsem i spol.

jsem pozoun co se nezouvá

jsem Herkulovo nádobí

jsem ráz a ráz a dva a dva

 

Já občan z Doživotí jsem

dvanáctý smysl v útrobách

jsem Augustinus úhrnem

můj plavý plášť už plave v tmách

přeložil Ludvík Kundera