Zajímavosti

23. června 2015 Josef Wenzig: Moře a mysl

JOSEF WENZIG

MOŘE A MYSL

 

Jak moře veškery mrtvoly

Ze svého lůna vyvrhuje:

Tak ušlechtilá mysl vše

Co duši lidskou zhanobuje.