Zajímavosti

23. července 2015 Karel Toman: Ztroskotání

KAREL TOMAN

ZTROSKOTÁNÍ

 

Loď padá ke dnu, a mé srdce

se zachytilo v chaluhách.

Můj kapitáne, konec! Díky

za dobrodružné plavby v tmách.

 

Byl dobrý, věrný, shovívavý,

zamlklý soudruh mojích cest.

Oddané srdce do věčnosti

plamínkem rudým bude kvést

 

a svítit v pozdrav plavcům novým,

jež z dálky nad ním povedeš.

Však, kapitáne, loď-li klesne,

ať všecky myši ztonou též.

 

Nedovol, aby tancovaly

na třísce z lodi po vodách

a bolest srdce glosovaly,

jež umírá tam v chaluhách.