Zajímavosti

23. března 2016 Alexander Puškin: Přátelům

ALEXANDER PUŠKIN

PŘÁTELŮM

 

Vám ještě přeje zlaté dny

a zlaté noci vlídný osud,

k vám s pozorností upřeny

žen oči hluboké jsou dosud.

 

Ó hrejte, pějte, než i vám

jak sen dni minou bezstarostné:

já vaší veselici prostné

se skrze slzy usmívám.

 

přeložil Petr Křička