Zajímavosti

22. září 2017 Jiří Daehne: Kapitán Antonio Barolini

JIŘÍ DAEHNE

KAPITÁN ANTONIO BAROLINI

(Benátky, 26. srpen1834)

 

To jméno zbylo na lodním lístku z Benátek do Terstu

a v Hynkově zápisníku,

v řádku o tom, že kapitán je nemluva,

že chodí mlčky po palubě, ruce na zuniformovaném zadku.

Pan capitano, měsíček, se nevědomky otřel o sluníčko,

kterému vděčí za ždib života, jímž dodnes blikotá,

ač už se neví, kdypak žil, ač není jeho podobenky,

když jediný portrét, co měl kapitál Barolini,

navěky splynul s barvou hlíny.