Zajímavosti

22. února 2015 (na neděli): anonym: Píseň světská o svornosti manželské (ukázka)

ANONYM

PÍSEŇ SVĚTSKÁ O SVORNOSTI MANŽELSKÉ (ukázka)

 

Není přes manželskou svornost,              

chci-li já kyselý,                                       

ona chce sladký,                                       

pravím-li škrablavý,                                 

ona zas hladký,                                        

ó, anjelská radost!                                             

pravím-li: vař mi hrách,                                     

uvaří kroupy,                                           

mluvím-li o mase,                                              

udělá z mouky,                                         

protož pravím,                                         

je na tom dost,                                          

není přes manželskou svornost.                        

 

Není přes manželskou svornost,              

chci-li mít knedlíky,                                  

vaří erteple,                                                       

mluvím-li o nebi,                                      

ona o pekle,                                                       

ó, anjelská radost!                                             

chci-li mít pečeni,                                     

aspoň v neděli,                                         

na místo pečeně                                        

uvaří zelí,                                                  ´

protož pravím,                                         

je na tom dost,                                         

není přes manželskou svornost.               

 

Není přes manželskou svornost,

nejlepší je u ní,

že hospodaří,

třebas pětkrát za den

kafe si vaří,

ó, anjelská radost!

já piju patoky

a ona pivo,

pod postelí mívá

skované víno,

protož pravím,

je na tom dost,

není přes manželskou svornost.

 

Není přes manželskou svornost,

řeknu-li pracujem,

ona jde ležet,

jdu-li já pomálu,

tu začne běžet,

ó, anjelská radost!

pravím-li, jdi brzo,

ona si sedne,

já jdu spát navečír,

ona zas ve dne,

protož pravím,

je na tom dost,

není přes manželskou svornost.