Zajímavosti

22. srpna 2016 Vladimír Vysockij: * * *

VLADIMIR VYSOCKIJ

* * *

 

O záři svící se mnou noc se dělí,

tvůj obraz něžně orámuje dým.

Neříkejte, že čas je lékař skvělý,

že všechno zmizí znovu s ním!

 

Mé dny teď budou plné tichých přání.

Vždyť odplulo vše, čím jsem mohl žít.

A ona o tom nemá ani zdání,

že vzala s sebou veškerý můj cit.

 

Mé srdce se teď stalo prázdnou pouští

a nenajdete k němu žádný klíč.

Jen z písní – ta mne neopouští,

to ostatní si ona veze pryč.

 

Vlastní cíl znám – však cesta k němu schází.

Kdo do srdce mi nehtem zaryje,

nejde jen zbytky slov a prázdných frází –

ostatní pluje k břehům Francie.

 

O záři svící se mnou noc se dělí,

tvůj obraz něžně orámuje dým.

Neříkejte, že čas je lékař skvělý!

Spíš zmrzačí, spíš zláme nežli scelí –

a potom všechno zmizí spolu s ním.

 

přeložila Jana Moravcová