Zajímavosti

22. srpna 2015 Oldřich Wenzl: Černá napřed

OLDŘICH WENZL

ČERNÁ NAPŘED

 

Hovořím často

K němým

Hluchým

A slepým

Jsou mým milovaným publikem

 

Dosahuji s nimi

Velkých úspěchů

Nechlubím se s nimi

Dobré se chválí samo

Ale mě moji motýli neopustili

Čím více se budu s nimi stýkat

Tím mi budou dráždivější

A já je nutně potřebuji

Neb přátelé mě opustili

A já se oháním sám

 

Ano ano

Tak svět oplácí