Zajímavosti

22. listopadu 2015 (na neděli) Jan Neruda: Ve lví stopě

JAN NERUDA

VE LVÍ STOPĚ

 

Byl podvečer. My v poušti, na oázy kraji.

Tak ticho kol! I Arabi, již jindy bujně hrají,

dnes mlčí schouleni! Jak teskný zjev!

„Co je vám, muží?“ – „Pane, zde byl lev.“ –

„Že lev? A kdy?“ – „To, pane, těžko říci,

snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci;

však jisto jest: sem spěla jeho chůze –

snad cítíš, kraj jak po něm strnul v hrůze!“

 

Jak necítil bych! Vždyť jsem z české země.

Ten divný strach, ten promluvil již ke mně:

Kdy nejbujněj jsem vykročil si, v ráz

až k srdci zasáhl mi náhlý mráz.

Jak by se kolem skalné hory ptaly:

„Co v zemi obrů chceš, ty muži malý?“

jak udiven by pohléd na mne kraj ten němý:

„Jsi sláb – přespříliš sláb na mne českou zemi!“

 

Pout tíži cítíme a jsme přec na svobodě –

strach běží po lidech, mrak běží po přírodě,

zpěv před věky se naposledy zdvih

a odletěl a kdesi v modru ztich.

Vždyť i ta šerá vlků našich hejna

se zabořila plachá bázeň stejná,

ač věčný hlad je rve, a krvežízeň mučí,

ke skále tlačí se a jenom psovsky skučí.

 

Jak na poušti, kde lev si lehl polem,

po širých Čechách teskno dýše kolem.

Jen jednou krajem tím šel národ lev,

jen jednou, před dávnem hřměl jeho řev,

a sama zem slouchá s zatajeným dechem,

zda hrůzný hrom ten nevrátí se echem,

a co kde dýše, choulí se v své skrýši

a s chvěním cítí. Jsme zde ve lví říši.