Zajímavosti

22. května 2015 císař Fridrich II.: * * *

CÍSAŘ FRIDRICH II.

* * *

 

Udělám to co pták,

který byl sražen k zemi

a žije nadějemi,

jež v hloubi srdce chová,

že vzlétne znova – a že se dá v let.

 

Než tomu bude tak,

budu žít v utrpení:

štěstí už pro mne není,

tak je zlá, tak je dlouhá

horoucí touha – rozejet se zpět,

 

odjet a uvidět

znovu vás, moje paní,

kvůli níž se mě straní

teď bez přestání – každá útěcha.

 

Už je to tisíc let,

co jsem se loučil s vámi,

a návrat připadá mi

jak marné přání – které vyprchá.

 

přeložil Jan Vladislav