Zajímavosti

22. července 2017 Jakub Deml: Jindy kterákoli věc

JAKUB DEML

JINDY KTERÁKOLI VĚC

 

Jindy kterákoli věc

žila, zpívala, dojala.

Na konec

dojímají všecky…

Možno jest

spáliti papír: hledíš, jak řádky hoří,

hledíš –

rozbije se džbán,

klobouček někde leží pohozen:

těžko je zvednout cokoliv,

svou duši pozvedáš,

slzy padají,

vzpomínáš.

Nikdy nebyls obklopen tolikerou láskou:

stojíš, nevidíš;

deset tisíc zločinů ti vytýkají:

nevíš o ničem.

Tak tedy naučil ses otvírati oči dokořán,

aby pohltily prázdno,

za kterým už je

jen Bůh.