Zajímavosti

22. července 2016 Růžena Jesenská: Můj stolek…

RŮŽENA JESENSKÁ

MŮJ STOLEK…

 

Můj stolek plný růží,

a ty jich nevidíš,

než přijdeš, bys je viděl,

sta růží zvadne spíš.

 

Než přijdeš, abys ztišil

mých slzí horký proud,

víc nežli stokrát bude

měsíček nebem plout.

 

Než přijdeš moje ruce

polibkem lásky zhřát,

to stokrát bude jiný

je chtíti milovat.

 

Než přijdeš moje srdce

svým zrakem utišit,

to stokrát zastaví je

dřív smrti věčný klid.