Zajímavosti

22.4.2014 Vladimír Holan: Hlas

 

VLADIMÍR HOLAN

HLAS

Památce Otokara Březiny

 

Hlas praví: „I když současně,

přece jenom k jinému cíli!“

Přemítáš, zda jde o život a smrt,

které by měly být překonány tak,

aby láska nebyla opuštěna.

 

Ale bez odpovědi a zlověstně

je to právě láska,

která pomalou tmou a rychlou nocí

odmítá byť jen účast

na spolubytí…