Zajímavosti

21. září 2015 Petr Král: Čistý štít

PETR KRÁL
ČISTÝ ŠTÍT

 

Mrtvý kos zavěšený v okně ubikace ožívá ve větru

dávno vyschlý na troud

znovu skrápěný nenadálou přeháňkou

dozrává den za dnem pro věčnou Neděli

na slunci zářícím dál vševědoucím úsměvem velkého generalissima

Žádná chmura žádný kus izolační pásky hnaný bez cíle oblohou

nadlouho nazastíní tu rozpálenou prcnu

nad zbytky někdejších dějin

Je vidět až k americké vlajce roztahané hráběmi po trávě

uprostřed tulipánů vždycky o něco nadutějších

při každé nové díře v čím dál starší čamaře

 

Utloukáni shnilými vejci a tenisáky nasáklými vodou

od narození fackováni dveřmi přecpaných prádelníků

– a ještě s nimi vrzat a vrzat –

zas a zas krášleni něžnými mušinci neúnavných královen hrazdy

každý se svou půlkou roztrženého orla

jíž se od rána nepřestal bít do prsou

Tyrš a Fügner nakonec shozeni z výšky na les

trčí tu dál s námi bledí a nesmrtelní

v samém středu oceánu vítězné smůly