Zajímavosti

21. února 2017 Bohuslav Reynek: Smrt

BOHUSLAV REYNEK

SMRT

 

Tajemnými obrazy

světlo smrti prochází:

jako srna do mlází,

 

jak do dřímot únava,

jako touha těkavá

ztrácí se, z mlh povstává.

 

Záhy, jíní na stromech,

ozářených Jeslí mech,

závoj na úzkosti snech,

 

oslnění opály,

vysvitnou, tmu zahalí.

zalkají, kdo nelkali.