Zajímavosti

21. února 2015: Hans Arp: Půl srna půl dívka

HANS ARP

PŮL SRNA PŮL DÍVKA

 

Nahé snící stvoření

půl srna půl dívka

usedá pod starý ztrouchnivělý strom

v mé zasněné zahradě.

Nahé snící stvoření

půl srna půl dívka

svěřuje starému ztrouchnivělému stromu

že oči nikdy nevyhasnou

že hvězdy nikdy nedohoří

že země je nebe.

A starý ztrouchnivělý strom

se zazelenal a rozkvétá.

 

přeložil Ludvík Kundera