Zajímavosti

21. října 2015 Stanislav Kostka Neumann: Ave, satan

STANISLAV KOSTKA NEUMANN

AVE, SATAN

 

O krvavých požárech zpívám

zpívám o síle a vášni,

zpívám o tmavých hlubinách

jež slují záští a odboj.

 

S nejvyššími sosnami hlubokých pralesů,

s nejvyššími vrcholy nejvyšších pohoří

zpívám o síle a vzdoru.

 

Spoutaných příteli,

rebelů bratře,

milenče prokletých básníků,

v bouřlivých nocích zpívám také

o tvojí slávě.

 

A že jsi mě stvořil dotekem revoltující ruky

a že jsi mou duši zažehl hrdostí žhnoucího dechu,

o svojí pýše zpívám

uprostřed lůzy.