Zajímavosti

21. listopadu 2016 Halina Poswiatkova: Budeš-li chtít odejít…

HALINA POŚWIATOWSKA

BUDEŠ-LI CHTÍT ODEJÍT…

 

Budeš-li chtít odejít ode mne

nezapomeň na úsměv

Snad si zapomeneš klobouk

rukavičky notes s důležitými adresami

cokoli jiného – pro co by ses musel vrátit

a vraceje se znenadání spatříš mě v slzách

a už neodejdeš

 

Budeš-li chtít zůstat

nezapomeň na úsměv

Smíš nepamatovat na datum mých narozenin

ani na místo našeho prvního polibku

ani na důvod naší první hádky

chceš-li však přece zůstat

nečiň to s povzdechem

ale s úsměvem

 

Zůstaň

 

přeložil O. F. Babler