Zajímavosti

21. května 2015 Tristan Corbière: Hodiny

TRISTAN CORBIERE

HODINY

 

Almužnu zbojníkovi cest!

Zlé oko v oko zákeřníku!

A dýku za vrahovu dýku!

– Mimo stav milosti má duše jest! –

 

Já jsem ten blázen z Pampeluny,

bojím se smíchu lstivé Luny

pod černým flórem závoje…

Vždyť, hrůzo! pod poklopem všechno je!

 

Slyš, řehtačka teď zvučí zdola…

to hodina zlá na mne volá.

Zvuk hran do prázdna noci ráz, dva, pad.

 

Už víc než čtrnáct hodin bije…

To slzy jsou… Jdi, k pláči ti je,

mé srdce! Zpívej… Lépe nesčítat.

 

přeložil Karel Čapek