Zajímavosti

21. června 2015 (na neděli) Vratislav Effenberger: Tlustý nepřítel

VRATISLAV EFFENBERGER

TLUSTÝ NEPŘÍTEL

 

Měl jsem také ztloustnout a odejít masivními dveřmi

být plný jemného humoru a potichu se dohadovat s číšníky

s bolestí v očích a s úsměvem na květinách

s vůní čerstvých hoblovaček když se přemýšlí

mizení jako hra na dudy

mramorový kopec a zurčení lásky

při nejmenším předbíhat se poněkud

ozdobovat se být jako poutní místo

široko daleko samá bramborová pole

žebříky do větví a plody dlouhého usínání

stmívá se

je mokro

podobat se sám sobě jako anděl na stromě

a teď se najednou říká postavit se na vlastní nohy

ani bědovat a nastavovat záda

ani burácet jako zvon

běhat a vymýšlet si

dějiny někdy duní samými příklady

podobat se zapamatovat si

jako se leze na střechu

dokazovat možné zamykat se

to není do co mohu dělat právě nejsnadněji

vrnět starostlivostí se smíchem vypravovat příběhy

umět pobavit

procházet se lesem nekouřit

to lze bez dohod a kompromisů

přiznat se ke všemu přijít s hrncem připravovat se

jako rozvrat osobnosti a postupná rekonvalescence

Ale dům postavit si dům a bydlet v něm

nemlátit dveřmi podobat se nabízet

nabrat dech dosáhnout na strop

uslyšet zvednout se vyběhnout

procházet se lesem nekouřit

podobat se zapamatovat si

ani bědovat ani burácet

nenastavovat záda

vymýšlet si

postavit si dům