Zajímavosti

20. září 2016 Bohuslav Sýkora: Náhodné setkání slovenského a amerického vojína

BOHUSLAV SÝKORA

NÁHODNÉ SETKÁNÍ SLOVENSKÉHO A AMERICKÉHO VOJÍNA

 

slov. voj.:   Jako sa ti Johny páčí

v Los Angeles na prijímači?

 

amer. voj.:  Oh, I like it very much,

there’s nothing like prijímač.

 

Poznámka autora. Odpověď amerického vojína je verze určená pro recitátory vládnoucí anglickým jazykem.

Verze pro nevládnoucí:

 

Oh, I like it very much,

vládne tam soudružský duch!