Zajímavosti

20. srpna 2017 anonym: Smrtí tanec (ukázka)

ANONYM

SMRTÍ TANEC (ukázka)

 

MEMENTO MORI!

Pomni na smrt, ó, člověče!

 

Ej, člověče, spatřils tedy,

jak smrt s tím světem;

nad všemi stavy panuje,

vše bije, co popadne.

Mocnáře, jak lid obecný,

boháče, jak žebráky,

špatný, jak ctný, silný, jak mdlý,

sličňátka, jak mrzáky.

 

Ach není prosba tak možná,

zbraň tak valná, tak spěšná,

není rada tak rozumná,

by tu byla prospěšná.

Smrt přiskočí, tě rukami

studenými obejme.

Byťs třebas zdravý, čerstvý byl,

tvůj život ti odejme.

 

Když tedy ten tvůj život jest

tak krátký, tak nestálý,

v němžto se nouze všeliká

ze všech stran na tě valí,

měl bys to sobě rozmyslit,

a třást se před vším hříchem,

abys přes celou věčnost

se nehonil za bychem.

 

Hřích každý hoden potupy,

hřích svědomí tvé tíží.

Čert hříchy vše zapisuje,

a soud tvůj se ti blíží.

Při kterýmžto jeden každý

přísný počet dát musí,

a jak dobrý život vedl,

tak dobrou věčnost zkusí.

 

V pekle uvíznou bezbožní,

pobožní vejdou v nebe.

Na to vždy dobře pamatuj;

nepodvede svět tebe.

Pomni na věci poslední,

tak tvá ctnost vždy poroste.

Vy, jenž jste šťastně zemřeli,

tož také nám vyproste.

 

Když tedy ten tvůj život jest

tak krátký, tak nestálý,

v němžto se nouze všeliká

ze všech stran na tě valí,

měl bys to sobě rozmyslit,

a třást se před vším hříchem,

abys přes celou věčnost

se nehonil za bychem.