Zajímavosti

20. srpna 2016 Irma Geisslová: Teď věru

IRMA GEISSLOVÁ

TEĎ VĚRU

 

Než nyní jedno ti,

zda žiji, trápím se,

víc rád máš hlemýždě,

jenž leze po římse,

a tichou hru dvé much,

co na tvém rukávě

si skáčí po zádech,

křídlech a po hlavě. –